در علوم ریاضیات و محاسبات معیارها و شاخص‌های متعددی وجود دارد که محاسبات را آسان می‌کنند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها انحراف معیار است. در این مقاله می‌خواهیم در مورد انحراف معیار صحبت کنیم. اینکه انحراف معیار چیست؟ و چه کاربردی در ریاضیات دارد؟ می‌خواهیم بدانیم داشبوردهای انحراف معیار چیست و در چه زمینه‌هایی بیشترین کاربرد را دارد؟

انحراف معیار

در ابتدا انحراف معیار توسط کارل پیرسون ارائه شد. شاخص انحراف معیار همانطور که از اسم آن مشخص است از دو بخش تشکیل می‌شود. برای تعریف بخش اول باید گفت مقدار دوری هر عضو در مجموعه از میانگین خود انحراف است. اما برای بخش دوم که معیار است معنی استاندارد را می‌دهد. به عبارت ساده‌تر انحراف معیار نشان می‌دهد داده‌ها به صورت میانگین چه میزان از متوسط فاصله دارند. بنابراین دو حالت خواهیم داشت:

·       اگر انحراف معیار داده‌های ما، عددی پایین‌تر باشد داده‌های ما به میانگین نزدیک هستند. پس در این صورت پراکندگی کمتری دارند.

·       در صورتی که انحراف معیار یک عدد بزرگ را شامل شود پراکندگی داده‌ها بیشتر است.

بر اساس موارد عنوان شده انحراف معیار را می‌توان عددی برای نمایش مقدار پراکندگی اعضای یک مجموعه در نظر گرفت.

داشبورد انحراف معیار

بیایید با یک مثال انحراف معیار را بهتر یاد بگیریم و کاربرد داشبورد انحراف معیار را درک کنیم.

دغدغه استادان و دبیران نحوه عملکرد شاگردان و دانشجویانشان بوده است. از این رو استادی را تصور کنید که برای به دست آوردن نحوه عملکرد دانشجویان خود میانگین نمره همه را بدست آورده است. با مقایسه میانگین نمرات امتحان قبلی و فعلی می‌تواند افت نمرات یا رشد آن را متوجه شود. طبیعتاً برخی از دانشجویان نمره ایده‌آل‌تری دارند و برخی دیگر نمرات پایینی را کسب کرده‌اند. با کمک انحراف معیار می‌توان میانگین اختلاف عملکرد دانشجویان را از نقطه میانگین کلاسی بدست آورد.

اینجا و امثال این موارد است که داشبورد انحراف معیار عملکرد خود را نشان می‌دهد.

کلام آخر

داشبورد انحراف معیار مجموعه اس‌دیتا به صورت حرفه‌ای و با سرعت بالا قابل ارائه و استفاده شما عزیزان خواهد بود. از این رو می‌توانید با تیم اس‌دیتا در ارتباط بوده و در این زمینه مشاوره‌های لازم را اتخاذ کنید.