0

جمعیت ایران


0

متولدین امسال (ایران)


0

جمعیت جهان


0

سرچ گوگل

شهرها، مساله های شهری، …‌

شهرها مرکز و موتور رشد و دارای نقش اساسی در تحول های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، سیاسی و ... ملی و بین المللی در طول تاریخ بوده اند و برای رشد آینده ضروری هستند. شهرها به دست یابی به اهداف ملی کمک …

فاطمه افصح حسینی

  فاطمه افصح حسینی 

شهرها، مساله های شهری، …‌

زیرساخت داده مکانی (Spatial Data Infrastructure: SDI) به معنی درجه آمادگی یک کشور در ارائه اطلاعات مکانی به جامعه می باشد و به مدیریت شهری کمک می کند، از این جهت که اطلاعات مکانی در شهرها را تولید، توزیع و …

فاطمه افصح حسینی

  فاطمه افصح حسینی 

فروش با روش تماس‌

فروش با روش تماس یا فروش از طریق تماسیکی از راه‌ها و روش‌های بسیار خاص و مهم برای معرفی محصول یا خدمات شما می‌باشد که می‌تواند فروش فوق العاده‌ایی را برای سازمانتان رقم بزند. در این مطلب از وب سایت …

علیرضا وفائیان

  علیرضا وفائیان 

متوسط هزینه به ازای …‌

متوسط هزینه به ازای هر لید یک Kpi بسیار مهم و قابل بررسی می‌باشد. باید بدانیم که این شاخص چه مواردی را برای تجارت ما مشخص خواهد کرد. ممکن است برای شما این سوال به وجود بیاید که منظور از …

علیرضا وفائیان

  علیرضا وفائیان مشاهده داشبوردها


کسب و کار خود را بررسی کنید و از جریان بازار باخبر شوید


برآورد سایز بازار هوش مصنوعی جمعیت ایران

برآورد سایز بازار

محاسبه سایز بازار برای برنامه های بازاریابی کسب و کار ضروری است. در داشبورد سایز بازار می‌توانیدمیزان مصرف و جمعیت بالقوه محصول خود را براساس اطلاعات جمعیت و خانوار ایران شناسایی کنید.


مشاهده داشبورد
همکاران ما