همکاران ما


مقالات برگزیده

از هدر رفت زمان خود جلوگیری کنید , مقالات برگزیده برای شما


مشاهده داشبورد ها

کسب و کار خود را بررسی کنید و از جریان بازار باخبر شوید

محاسبه سایز بازار برای برنامه های بازاریابی کسب و کار ضروری است. در داشبورد سایز بازار می‌توانیدمیزان مصرف و جمعیت بالقوه محصول خود را براساس اطلاعات جمعیت و خانوار ایران شناسایی کنید.
با بارگذاری داده های خود می‌توانیدانواع تحلیل های هوش مصنوعی، آزمون های آماری، رگرسیون، تحلیل عاملی و سری های زمانی را به صورت آنلاین انجام دهید
داشتن برآورد صحیح از جمعیت در انواع تحلیل ها مورد نیاز است. در این داشبورد می‌توانیداطلاعات جمعیت ایران را به تفکیک محل سکونت، جنسیت، سن و استان مورد استفاده قرار دهید.