شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – کیفیت هوا

 

کیفیت هوا در شهرها مساله بسیار مهمی است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. برای حفاظت از هوا که نقش مهمی در سلامتی انسان دارد باید از ورود مستقیم یا غیر مستقیم هر عنصری که احتمال ایجاد اثرهای نامطلوب را دارد جلوگیری کرد. انواع مختلفی از آلودگی های مرتبط با هوا وجود دارند که قابل اندازه گیری می باشند و با تحلیل آن ها می توان کیفیت هوا را مشخص نمود و اعلام کرد که آیا بیرون از خانه رفتن برای گروه های در معرض خطر مناسب می باشد یا خیر.

 

انواع آلودگی های مرتبط با هوا که قابل اندازه گیری می باشند:

·       ازن

·       گرد و غبار و ذرات معلق در هوا

·       گازهای شیمیایی سمی حاصل واکنش‌های سوختن 

·       فلزات سنگین همچون آرسنیک، سرب، روی، مس، کروم، جیوه و کادمیوم که در اثر فعالیت‌های صنعتی وارد هوا می‌شوند.

·       گازهای حاصل از سوختن چون دی اکسید گوگرد، اکسیدهای ازت، مونوکسید کربن، سولفید هیدروژن و بعضی گازهای گلخانه‌ای مانند دی اکسید کربن، متان و فلوئوروکربن ها.

 

داشبورد:

داشبورد جزایر گرمایی شهری (sdata.ir)

 

سامانه پایش کیفی هوای کشور (ایران) (sdata.ir)

داشبورد کیفیت هوا در شهر بریستول انگلستان (sdata.ir)

 

پروژه:

The Environmental Protection Agency’s AirNow system provides near real time air-quality information across the United States, making the information available to consumers, both public and private. Knowing when it’s safe to go out and when to stay in can save the lives of asthma sufferers, the elderly, and others with compromised respiratory systems.

منبع:

Data Science in Environmental Science | Careers in Environmental Monitoring for Masters-Prepared Data Scientists (datasciencegraduateprograms.com)