بخش انرژی در حال توسعه دائمی است و اختراع ها و نوآوری های مهمی هنوز در راه است. استفاده از انرژی همیشه در صنایع دیگر مانند کشاورزی، تولید، حمل و نقل، و بسیاری دیگر دخیل بوده است. بنابراین، این صنایع تمایل دارند میزان انرژی که هر روز مصرف می کنند را افزایش دهند. توسعه سریع بخش انرژی و آب، برق، گاز و ... به طور مستقیم بر توسعه اجتماعی تاثیر می گذارد. مردم در حال حاضر با چالش های مدیریت و مصرف هوشمند انرژی، کاربرد منبع های انرژی تجدید پذیر و حفاظت محیطی روبرو هستند. فناوری های هوشمند نقشی حیاتی را در حل این موضوع ها بازی می کنند.

 

شرکت های انرژی و آب، برق، گاز و ... تحت فشار دائمی برای ارائه خدمات با کیفیت بالا بدون تاخیر و خرابی با قیمت مقرون به صرفه 7/24 می باشند. مردم در معاملات و کار روزانه خود متکی به منبع های انرژی هستند. با توجه به توسعه و بهبود فناوری ها، این صنعت هر روز در برابر فرصت ها و چالش های جدید قرار می گیرد.

 

الگوریتم های یادگیری ماشین، مدل های تجزیه و تحلیلی، و راه حل های کلان داده به شرکت ها کمک می کنند تا منابع خود را مدیریت کرده و به طور موثر استفاده کنند، جریان های انرژی را کنترل کنند، و شبکه را تنظیم کنند، کار را بهینه کنند، و از اشتباه هایی که ممکن است هزینه زیادی داشته باشد دوری کنند.

 

استفاده از تجزیه و تحلیل های در لحظه و پیش گویانه و راه حل های علم داده نیاز به سرمایه گذاری و آمادگی قابل قبول برای مواجه با چالش ها، یادگیری و معرفی عملیات پیچیده جدید دارد. با این حال، مزیت های کاربرد علم داده در انرژی و حوزه آب، برق، گاز، و ... متعدد است.

 

بعضی از مهم ترین کاربردهای علم داده در صنعت انرژی و آب، برق، گاز و ...:

·       مدل سازی احتمالی خرابی

·       تشخیص و پیش بینی قطع شدن

·       مدیریت پویای انرژی

·       امنیت شبکه هوشمند و تشخیص سرقت

·       نگهداری تجهیزات پیشگیرانه

·       مدیریت پاسخگویی به تقاضا

·       صورتحساب مشتری در لحظه

·       بهبود بهره وری عملیاتی

·       بهینه سازی عملکرد دارایی

·       افزایش تجربه مشتری

 

مطالعه بیشتر (کتاب، مقاله، سایت، بلاگ، ...):

Top 10 Data Science Use Cases in Energy and Utilities | ActiveWizards: data science and engineering lab