محیط زیست به همه محیط هایی که در آن ها زندگی جریان دارد، گفته می شود. می توان آن را به مجموعه ای از عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و ... که انسان را احاطه می کنند خلاصه کرد. برای حفاظت از محیط زیست باید از آلوده شدن موارد ذکر شده جلوگیری کرد، که نیاز به پایش و نظارت دائمی دارد. در سال های اخیر، گرمایش زمین، پایش محیط زیست را به موضوعی داغ تبدیل کرده است. می توان گفت که دانشمندان محیط زیست به عنوان محافظی در برابر خودمان عمل می کنند و تضمین می کنند که هوا، آب و خاک با زندگی انسان و یک اکوسیستم سالم و کارآمد، سازگار می مانند.

 

یکی از کاربردهای علم داده در محیط زیست را که به بهبود آن کمک می کند، می توان مدل سازی آینده با تجزیه و تحلیل گذشته در نظر گرفت. با ترکیب داده های نمونه های هسته زمین شناسی و حتی حفاری های باستان شناسی، می توان روندهای آب و هوای جهانی را هم با مشاهده های فعلی و هم با الگوهای آب و هوایی که در کل دوره تاریخ ثبت شده وجود نداشته است، مقایسه کرد.

 

داده های جمع آوری شده برای تجزیه و تحلیل و تفسیر محیط زیست را می توان از منبع های مختلفی مانند پهباد هوایی، پهباد دریایی، ماهواره و ... به دست آورد. مساله ای که در مورد بیشتر داده های تولید شده توسط پایش محیطی وجود دارد این است که آن ها ساختار مشخصی ندارند. برنامه های صوتی و تصویری خام، مشاهده های تاریخی نامنظم که روی کاغذ یادداشت شده اند، روندهای پست های شبکه های اجتماعی و ... می توانند اطلاعات ارزشمندی درباره محیط زیست ارائه دهند که نیاز به تجزیه و تحلیل و ادغام توسط کارشناسان دارند.

 

داده:

داده مشاهده زمین ناسا (sdata.ir)

 

پروژه:

The World Resource Institute’s Aqueduct Project interleaves geological data, river flow levels, and population information to help predict river flooding impacts, pollution risks, and other water-related environmental issues.

 

IBM’s Deep Thunder project drills down to provide hyper-local weather forecasts, using high-performance computing power to crunch down through satellite and local data sources to arrive at forecast models with resolutions as focused as one meter. The forecasts can be used to determine the optimal time to plant and harvest crops, and predict storm-related electrical outages.

 

منبع:

Data Science in Environmental Science | Careers in Environmental Monitoring for Masters-Prepared Data Scientists (datasciencegraduateprograms.com)

 

مطالعه بیشتر (کتاب، مقاله، سایت، بلاگ، ...):

 

Introduction to Environmental Data Science (bookdown.org)

 

Frontiers | Data Science of the Natural Environment: A Research Roadmap | Environmental Science (frontiersin.org)

 

Everybody has a right to know what’s happening with the planet: towards a global commons | by Tomislav Hengl | Towards Data Science