امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان مطرح می باشد، انسان همواره در تلاش برای تامین امنیت در زندگی خود بوده است، یکی از انگیزه های اصلی تشکیل حکومت ها نیز تامین امنیت بوده است؛ امنیت نخستین شرط برای زندگی انسان و سکونت در یک مکان است، اگر جایی امن نباشد، قابل سکونت نیست، و تا امنیت در شهر یا کشوری حکم فرما نباشد فراهم کردن یک اقتصاد سالم ممکن نیست؛ عوامل مختلفی می توانند امنیت در شهر را در معرض تهدید قرار دهند، به طور کلی دو تهدید اصلی نسبت به امنیت در شهرها بروز می کنند که عبارتند از: جرم و خشونت شهری، جرائم و خشونت های شهری در سراسر جهان در حال افزایش می باشد، که باعث بالارفتن واهمه/بیم گسترده و راندن سرمایه در بسیاری از شهرها می باشد. پایداری امنیت شهری دارای اهمیت است و امنیت شهری پایدار، به معنای پایداری در حذف تهدیدهای امنیت شهری می باشد.

 

به جهت تامین امنیت در شهرها و کمک گرفتن از علم داده نیاز هست که داده های مربوط به امنیت از حمله میزان جرم و خشونت در شهرها در دسترس باشند. داده های مربوط به امنیت شهری را می توان از دوربین های مدار بسته که توسط پلیس نظات می شوند به دست آورد. سپس با استفاده از این داده ها می توان تحلیل های لازم را در مورد امنیت شهر ارائه داد. تحلیل هایی مربوط به پراکندگی جغرافیایی جرم و خشونت، نحوه توزیع، مرکز وقوع و ... آن ها.

 

داده:

مجموعه داده های باز جرم شهری (sdata.ir)

 

پروژه:

Crime in Vancouver | Kaggle

 

مطالعه بیشتر (کتاب، مقاله، سایت، بلاگ، ...):

(PDF) برنامهریزی راهبردی جهت دستیابی به امنیت شهری پایدار در محلات ناامن شهری (نمونه موردی: محله خلازیر منطقه 19 شهر تهران) (researchgate.net)

 

Strategic Planning for Reaching the Stable Urban Safety in the Unsafe Sectors of the City (Case Study: Khalazirdistrict in Region 19 of Tehran) | Afsahhosseini | European Online Journal of Natural and Social Sciences (european-science.com)