مقالات

حجم واردات برنج به عراق:

 37 1400/05/31
کیمیا آبان

یکی از مواد غذایی مصرفی بسیار مهم در عراق، برنج است که به صورت سالیانه از کشورهای مختلف مانند هند، پاکستان، ایران و ... وارد کشور عراق می‌شود. باید اشاره شود که خود عراق تولیدکننده برنج نیز می‌باشد ا… مطالعه بیشتر ...

عملکرد محصول

 54 1400/05/16
علیرضا وفائیان

عملکرد محصول یکی از kpi های مهم می‌باشد که باید آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. عملکرد محصول، فروش محصولات را بر اساس عملکرد درآمدی آن‌ها رتبه‌بندی می‌کند تا به تیم فروش اطلاع دهد که کدام یک از … مطالعه بیشتر ...

میزان ماندگاری و ریزش مشتری

 48 1400/05/08
علیرضا وفائیان

میزان ماندگاری و ریزش مشتری یکی از Kpi های بسیار مهمی است که صاحبان مشاغل باید به آن توجه داشته باشند. باید بدانید که ماندگاری یا حفظ مشتری و جلوگیری از دست دادن آن (ریزش مشتری) بسیار مهم است، به … مطالعه بیشتر ...

منجر به فروش

 36 1400/05/08
علیرضا وفائیان

منجر به فروش یکی دیگر از kpi هایی است که باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و معمولا آن را بصورت درصد عنوان می‌کنند. برای مثال می‌توان بیان کرد که از لیدها یا سرنخ‌های فروش، چند درصد به فروش قطعی م… مطالعه بیشتر ...

نسبت بسته بندی شدن قراردادهای فروش

 47 1400/05/08
علیرضا وفائیان

نسبت بسته‌شدن قراردادهای فروش یک Kpi بسیار مهم است که توسط کارشناسان قابل بررسی می‌باشد. منظور از نسبت بسته‌شدن فروش این است که چه تعداد ارائه‌هایی انجام شده و از آن تعداد ارائه، چه تعدادی از آن‌ها… مطالعه بیشتر ...