سیگارسیگار


• ایرانیان روزانه 9 میلیارد تومان سیگار مصرف میکنند. • در ایران سالانه 60 هزار نفر بر اثر دخانیات فوت میکنند. • سرانه مصرف سیگار در تهران طی یک‌سال: 859 نخ (سال 1397) • ایرانیان سالانه 65 میلیارد سیگار مصرف میکنند.(سال 1398) • ایرانیان سالانه 110 میلیون نخ سیگار مصرف میکنند.(سال 1398) • نرخ آقایان برای استعمال سیگار در ایران: 37.4% • نرخ زنان برای استعمال سیگار در ایران: 4.2%

سیگار و سلامت مصرف‌ کننده آن

 67 1401/01/16
نیلوفر رجب نیک

استوانه اعتیاد آور حاوی تنباکو که انواع مختلفی هم دارد همچنان بسیاری از افراد را درگیر مصرف خود کرده است. اینکه مضر است و عامل بسیاری از بیماری‌ها بوده امری کتمان ناپذیر تلقی می‌شود. حال چط… مطالعه بیشتر ...