کالباسکالباس


• سرانه مصرف کالباس در ایران ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم (به ازای هر نفر در روز) است که در سال 5.1 تا 6 کیلوگرم می‌باشد. • 50 درصد مصرف کالباس (فرآورده‌های گوشتی) در مناطق شهری و 22 درصد در مناطق روستایی است. • میزان تولید سالانه فرآورده‌های گوشتی در ایران 500 هزار تن می‌باشد. • میزان صادرات فرآورده‌های گوشتی 4500 تن است. (سال 1395) • روزانه 10 درصد از تولید کالباس، مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.

آمار مصرف کالباس در ایران

 51 1401/02/18
فرزانه سودمند

فرآورده‌های گوشتی مانند سوسیس و کالباس، یکی از پر طرفدارترین مواد خوراکی در جهان می‌باشد و این موضوع در ایران مستثنی نبوده و بسیاری از ایرانیان نیز از فرآورده‌های گوشتی استفاده می‌کنند. امروزه به دلی… مطالعه بیشتر ...

فرآورده گوشتی کالباس

 52 1401/01/15
نیلوفر رجب نیک

کالباس فرآورده گوشتی که به صورت سرد مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حال حاضر سرانه مصرف آن تا ۶ کیلوگرم افزایش داشته است. معیار قیمت‌گذاری کالباس هم بر اساس درصد گوشت یا مرغ به کار رفته د… مطالعه بیشتر ...