موزموز


• موز میوه‌ای که تأمین‌کننده 13 درصد نیاز منگنز روزانه بدن است • یک عدد موز تقریبا 110کالری دارد • عوارض هر کیلو موز 700 ریال است • میزان واردات موز به ایران: 600 هزار تن(سال1390) • مقدار موز وارد شده به ایران: 544 میلیون و 408 هزار دلار (سال1396)

واردات موز از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ به عراق

 63 1400/08/05
کیمیا آبان

موز یکی از میوه‌هایی است که به کشور عراق صادر می‌شود. همان‌گونه که در مقاله‌های پیشین درباره واردات عراق مواردی را ذکر کرده‌ایم، در این مطلب نیز عنوان می‌کنیم که کشور عراق به دلیل شرایط اقلیمی خود بس… مطالعه بیشتر ...