مقالات

14 مقاله در اس دیتا یافت شد.

ساری

• مازندران رتبه نخست گردشگرپذیری کشور ایران • جمعیت کل استان مازندران (افراد): 3،283،582 (سال 1395) • جمعیت کل ساری (تن): ۴۷۸٬۳۷۰ (سال 1395) • جمعیت نقاط شهری: ۲۹۹٬۵۲۶ (سال 1395) • جمعیت روستایی شهر ساری: ۱۷۸٬۸۴۴ (سال 1395) • تعداد خانوار: ۱۴۵٬۴۱۰ (سال 1395) • نرخ سواد: 85.7 (سال 1390)

فاطمه افصح حسینی
فاطمه افصح حسینی
1400/12/15
شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – محیط زیست
شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – محیط زیست

محیط زیست به همه محیط هایی که در آن ها زندگی جریان دارد، گفته می شود. می توان آن را به مجموعه ای از عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و ... که انسان را احاطه می کنند خلاصه کرد. برای حفاظت از محیط زیست باید …

فاطمه افصح حسینی
فاطمه افصح حسینی
1400/12/15
شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – کیفیت هوا
شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – کیفیت هوا

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – کیفیت هوا کیفیت هوا در شهرها مساله بسیار مهمی است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. برای حفاظت از هوا که نقش مهمی در سلامتی انسان دارد باید از ورود مستقیم یا غیر مستقیم هر عنصری که احتمال ایجاد …

فاطمه افصح حسینی
فاطمه افصح حسینی
1400/12/15
شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – پسماند
شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – پسماند

میزان پسماند در جهان به طور غیر خطی در حال افزایش است. شکاف بین مقدار پسماند تولید شده و مقدار پسماند پردازش/دفع شده در حال افزایش است. علم داده باید کیفیت، کمیت، سوگیری انواع داده‌، ابزارها و تکنیک های مختلف پردازش داده را در فرآیند مدیریت پسماند در نظر بگیرد. …

فاطمه افصح حسینی
فاطمه افصح حسینی
1400/12/15
شهرها، مساله ها شهری، داده های شهری – پارکینگ
شهرها، مساله ها شهری، داده های شهری – پارکینگ

یافتن پارکینگ در شهرهای بزرگ یکی از مساله های مهم می باشد. تخمین زده می شود که 30% از ترافیک شهری ناشی از رانندگانی است که به دنبال مکان های پارک رایگان هستند. این امر نه تنها منجر به ترافیک می شود، بلکه باعث ایجاد مشکلاتی در سلامت عمومی می …

فاطمه افصح حسینی
فاطمه افصح حسینی
1400/12/15
شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – مسکن
شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – مسکن

طبق نظریه نیازهای سلسله مراتبی مازلو، نیاز به مسکن جزء نیازهای اولیه قرار دارد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1987، مسکن مناسب و امن را حق پایه و حیاتی انسان برای ایجاد زندگی انسانی مطرح می کند. در دومین اجلاس اسکان بشر، مسکن مناسب و امن چنین تعریف شده …