تبریزتبریز


• رتبه بزرگ‌ترین شهر ایران: 3 (سوم) • رتبه بیشترین جمعیت ایران: 4 (چهارم) • جمعیت کل استان آذربایجان شرقی: ۳٬۹۰۹٬۶۵۲ (سال 1395) • جمعیت کل تبریز: ۱٬۵۹۳٬۳۷۳ (سال 1395) • جمعیت مردان در کل استان: ۱٬۹۸۹٬۴۰۰ (سال 1395) • جمعیت زنان در کل استان: ۱٬۹۰۲٬۲۵۲ • نرخ سواد: 85.4 (سال 1390)

آمار شهرهای ایران

 84 1401/02/20
فرزانه سودمند

ایران کشوریست که طی چند دهه اخیر شهرنشینان بسیاری را در خود جا داده است. دلیل اصلی این افزایش جمعیت شهری، مهاجرت روستاییان خواهد بود. اما نباید فراموش کرد که این افزایش جمعیت در تمام شهرها یکسان رخ ن… مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – محیط زیست

 108 1400/12/15
فاطمه افصح حسینی

محیط زیست به همه محیط هایی که در آن ها زندگی جریان دارد، گفته می شود. می توان آن را به مجموعه ای از عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و ... که انسان را احاطه می کنند خلاصه کرد… مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – پسماند

 93 1400/12/15
فاطمه افصح حسینی

میزان پسماند در جهان به طور غیر خطی در حال افزایش است. شکاف بین مقدار پسماند تولید شده و مقدار پسماند پردازش/دفع شده در حال افزایش است. علم داده باید کیفیت، کمیت، سوگیری انواع داده‌، ابزارها و تکنیک … مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – کیفیت هوا

 103 1400/12/15
فاطمه افصح حسینی

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – کیفیت هوا کیفیت هوا در شهرها مساله بسیار مهمی است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. برای حفاظت از هوا که نقش مهمی در سلامتی انسان دارد باید از ورود … مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله ها شهری، داده های شهری – پارکینگ

 94 1400/12/15
فاطمه افصح حسینی

یافتن پارکینگ در شهرهای بزرگ یکی از مساله های مهم می باشد. تخمین زده می شود که 30% از ترافیک شهری ناشی از رانندگانی است که به دنبال مکان های پارک رایگان هستند. این امر نه تنها منجر به ترافیک می شود، … مطالعه بیشتر ...