گردش گری موجب رونق اقتصادی کشورها و یکی از منابع اصلی درآمد بسیاری از آن ها می باشد. داده های گردش گری در سه مرحله قبل، هنگام، و بعد از سفر جهت ارتقاء این صنعت مهم برای گردش گر و میزبان دارای اهمیت می باشند.

 

قبل از سفر:

گردش گر: با استفاده از داده های موجود (نقشه، عکس، کلیپ، شبکه های اجتماعی) به انتخاب محل اقامت، وسیله نقلیه، جاذبه های گردش گری و ... می پردازد و یک برنامه بازدید نسبی برای خود در نظر می گیرد.

میزبان: داده ها در مرحله قبل از سفر به پیش بینی تعداد گردش گران ورودی، تسهیلات مورد نیاز محل اقامت، حمل و نقل، جاذبه های گردش گری، و ... و به طور خلاصه پیش بینی تقاضای سفر می پردازد. همچنین با استفاده از عکس، کلیپ، ارائه اطلاعات از جاذبه ها و ... بازاریابی برای مقصد گردش گری را تسهیل می کند.

 

هنگام سفر:

گردش گر: با استفاده از داده های موجود (نقشه، عکس، اپلیکیشن های گردش گری، شبکه های اجتماعی، راهنمای تور، مردم محلی) برنامه بازدید خود را نهایی کرده و شروع به بازدید از جاذبه های گردش گری می کند.

میزبان: به عنوان مثال از عکس هایی که گردش گران در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند، به ویژه عکس های دارای برچسب جغرافیایی الگوهای حرکت آن ها را رصد کرده و اطلاعات مورد نیاز را استخراج می کنند. همچنین می توانند با ارسال اطلاعات به اپلیکیشن های گردش گری اطلاعات به روز را در مورد جاذبه ها ارسال نمایند، به عنوان مثال تغییر ساعت بازدید، اعلام مراسم خاص در جاذبه ای خاص و ... از جمله اطلاعاتی است که می تواند برای گردش گران ارسال نمایند تا از سفرهای غیر ضروری جلوگیری شود و همچنین اگر برنامه ای خاص در جاذبه ای خاص در حال انجام بشود بتواند از آن استفاده کند.

 

بعد از سفر:

گردش گر: پس از هر سفر بازخوردی از نظرات خود در رابطه با جاذبه ها در اپلیکیشن های گردش گری، شبکه های اجتماعی، راهنمای تور، مردم محلی و ... به صورت رضایت یا عدم رضایت و یا رتبه دهی ارائه می دهد.

میزبان: با استفاده از داده های ثبت شده در اپلیکیشن های گردش گری، شبکه های اجتماعی، و اطلاعات به دست آمده از راهنمایان تور و مردم محلی به تفسیر داده های ثبت شده از گردش گران می پردازد و با استفاده از تحلیل متن، داده کاوی و ... آمار گردش گران، میزان رضایت نسبی آن ها، اطلاعات از زیرساخت جاذبه ها و میزان آمادگی آن ها برای جذب گردش گر و ... را به دست می آورد که دوباره وارد چرخه مرحله قبل از سفر می کند.

 

مطالعه بیشتر (کتاب، مقاله، سایت، بلاگ، ...):

Smart, hybrid and context-aware POI mobile recommender system in tourism in Oman | Emerald Insight

 

Machine Learning in Tourism | 2020 The 3rd International Conference on Machine Learning and Machine Intelligence (acm.org)