مونا رجبی
مونا رجبی

مطالعه این مقاله حدود 6 دقیقه زمان ‌می‌برد.
1400/08/06
237


جمعیت با سواد


وجود جمعیت با سواد در تمام جوامع همیشه مورد توجه است حال اینکه توجه به بحران بی‌سوادی در کشورمان یکی از نگرانی‌های موجود در دهه‌های اخیر به‌شمار می‌رود. در طول تاریخ همیشه سوادآموزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است و از همان ابتدا با کلاس‌های اکابر سوادآموزی در ایران شروع شد و تا امروزه که شاهد تعدد مراکز سوادآموزی و مراکز آموزشی هستیم که حداقل سواد هم در ایران معادل سوم ابتدایی در نظر گرفته می‌شود. با وب سایت اس دیتا همراه باشید تا راهکارهای افزایش باسوادی و اطلاعات آماری سواد در ایران را در اختیارتان قرار دهیم.

آمار بی‌سوادان و باسوادان

طبق اعلام سازمان نهضت سوادآموزی با در نظر گرفتن اقداماتی که انجام شده در جهت کاهش آمار بی‌سوادی، نرخ باسوادی از 94.7 درصد در سال 1395 به 96.6 درصد در سال 1399 رسیده است. که براساس سرشماری سال 1395 تعداد افراد باسواد 49 میلیون و 6796 نفر هستند که می‌توان اذعان داشت که نرخ باسوادی به 94.7 درصد رسیده است.

سواد وقتی معنی پیدا می‌کند که باعث تغییر در سبک زندگی شود با وجود اینکه سوادآموزی فراز و نشیب‌های زیادی دارد بنابراین کسی که مدرک تحصیلی دارد را نمی‌توان باسواد تلقی کرد. با روی کار آمدن رسانه‌ها سواد رسانه‌ای نیز مورد توجه قرار گرفت به صورتی که در برخی موارد رسانه‌ها فرهنگ سازی‌های مهمی را ایجاد کردند در مورد سوادآموزی هم کمک بزرگی می‌توان از رسانه‌ها گرفت.

عوامل افزایش باسوادان

بیش از 10 درصد کل جمعیت کشور برطبق پژوهش‌های آماری سال 1398 افراد بی‌سواد در جامعه بوده‌اند. برای رفع این بحران و افزایش جمعیت باسواد در کشورمان راهکارهای فراوانی وجود دارد اما ما در اینجا دو عاملی که تاثیر فراوان در افزایش جمعیت باسواد خواهد داشت را عنوان می‌کنیم:

1. فهمیدن کاربرد سوادآموزی

برای درک بهتر اهمیت سواد در جامعه می‌توان با چاپ کتاب‌هایی که علاوه بر واقعیت و الزامات فردی و اجتماعی از طرفی با تقویت آگاهی مردم به کارایی باسواد بودن و همچنین آموزش اندیشیدن به نیازهایی که رسیدن به آن‌ها مستلزم سوادآموزی است و عامل بهبود زندگیشان می‌شود هم می‌توان در افزایش سوادآموزی کمک شایانی کرد.

2. تشویق به آموزش کودکان

آموزش کودکان نیز می‌تواند عامل مهمی در رشد سوادآموزی به حساب بیاید. بعضی از کودکان به دلایل مختلف مالی و خانوادگی تحت پوشش مدرسه قرار نمی‌گیرند. پوششی که معاونت آموزش ابتدایی اعلام کرده است حدود 98 درصد است و آن دو درصد سالانه دو درصد بی‌سواد ایجاد می‌کند همین باعث شد که جامعه حال حاضر جمعیت بی‌سواد زیر 30 سال هم دارد و اوضاع را بحرانی‌تر می‌کند.

ثمره سواد

سواد وقتی معنی پیدا می‌کند که باعث تغییر در سبک زندگی شود با وجود اینکه سوادآموزی فراز و نشیب‌های زیادی دارد بنابراین کسی که مدرک تحصیلی دارد را نمی‌توان باسواد تلقی کرد تا وقتی که بتوان از آن مدرک و سواد استفاده مفید کرد.  با روی کار آمدن رسانه‌ها سواد رسانه‌ای نیز مورد توجه قرار گرفت به صورتی که در برخی موارد رسانه‌ها فرهنگ سازی‌های مهمی را ایجاد کردند حال در مورد سوادآموزی هم کمک بزرگی می‌توان از رسانه‌ها گرفت.

 برچسب‌ها:

تحلیل داده آمار دیتا