ورود دوربین و سینما در ایران به دوران مظفرالدین شاه قاجار برمی‌گردد. مظفرالدین شاه در سال 1279 دوربین فیلم برداری را به ایران آورد. اولین فیلم بردار آن زمان هم ابراهیم خان عکاس باشی بوده است. بعد از صد سال طی جشنی در این خصوص در سال 1379 ایران 21 شهریور را به عنوان روز ملی سینما نام گذاری کرد.

نخستین سینما ایران

سینما سولی توسط کاتولیک‌ها در تبریز افتتاح شد. این سینما در سال 1279 حدود 5 سال بعد از اختراع جهانی سینما شروع به فعالیت کرد.

نخستین فیلم ایرانی

 در سال 1309 نخستین فیلمی که ایرانیان ساختند یک کمدی صامت با نام آبی و رابی بود. نخستین فیلم ناطق واقعی در سینما پلاس تهران اکران شد که نتیجه مثبتی به همراه نداشت. چون زبان فیلم انگلیسی بود.

اما پس از مدتی در سال 1312 در سینما مایاک فیلم مستند ناطق از مراسم یازدهمین سالگرد جمهوری ترکیه نمایش داده شد که فروغی نخست وزیر در این فیلم فارسی صحبت می‌کرد.

حدود 18 روز بعد فیلم دختر لر به عنوان نخستین فیلم ناطق ایرانی روی پرده سینما رفت.

بسیاری از فعالیت‌ها در زمان اوج کرونا دست‌خوش تعطیلی شدند. این تعطیلی‌ها علاقه‌مندان به سینما را در حسرت سینما گذاشت.

نگاهی به آمار سینما ایران

·       حدود 31 استان دارای سینما فعال بودند (سال 1398)

·       متوسط قیمت بلیط سینما 113774 ریال (در سال 1398)

·       متوسط تماشاگر هر سالن سینما 48633 نفر (در سال 1398)

·       با فروشی نزدیک به 74240000 ریال استان کهکولیه‌ و بویراحمد کم فروش‌ترین استان (سال 1398)

·       پس از تهران استان اصفهان با 22 سینما دومین استان ایران از لحاظ تعداد سینما است.

·       متوسط قیمت هر بلیط سینما 87875 ریال (سال 1397)

·       متوسط تماشاگران هر سال سینما 57075 نفر (سال 1397)

·       بت فروشی نزدیک به 173670000 ریال استان کهکولیه و بویراحمد کم فروش‌ترین استان (سال 1397))