سوادآموزی و تحصیل همیشه دغدغه‌ای بوده که علل تلاش و موفقیت تلقی می‌شود. رفع بحران بیسوادی هم چالشی مهم و کارساز به حساب می‎‌آید. اما برای رفع این بحران سوالات زیر پیش می‌آید که قصد داریم در این مقاله به آن‌ها پاسخ دهیم:

  • آمار بیسوادی در ایران به چند نفر رسیده است؟

  • بیسوادی در ایران افزایش داشته یا کاهش؟

  • بیسوادی در زنان بیشتر است یا مردان؟

معضلات بیسوادی

در دنیای امروز که تمام امور با تکنولوژی درهم آمیخته شده است بیسوادی معضلاتی را به همراه می‌آورد. محدودیت در کسب اشتغال، وضع اقتصادی متوسط و عدم ترقی از عوارض بیسوادی است. حتی بیسوادان نمی‌توانند همراه تحصیلی مناسبی برای فرزندان خود شوند. بسیاری از بیسوادان در عملکردهای اجتماعی ضعیف خواهند بود.

تمهیدات رفع بیسوادی

طبق تمهیدات صورت گرفته، مسئولان آموزش کشور همیشه درصدد پیدا کردن راه‌حلی برای رفع بیسوادی بوده و هستند. چرا که باسوادی به عنوان علمی در جهت توسعه مهارت و رشد کیفیت زندگی استفاده می‌شود. از این رو مراکز یادگیری و نهضت سوادآموزی مهم‌ترین رکن در رفع بیسوادی خواهند بود. ولی با این وجود کشور ما با ۷.۵ میلیون بیسواد مواجه است. این درحالی است که طی بررسی‌ها در سال ۱۴۰۰ نرخ باسوادی ایران به ۹۰.۵ درصد رسیده است. طی اعلام سازمان نهضت سوادآموزی در ایران آمار بیسوادی به کمتر از یک میلیون رسیده است.

برای تشکیل تمهیدات در ابتدا بهتر است گروه سنی بیسواد جامعه را با بررسی پیدا کنیم. بر اساس گروه‌های سنی برنامه‌ریزی انجام گیرد. در نمودار زیر به تفکیک گروه‌های سنی که بیسواد هستند را نشان می‌دهد:

  • سنین بالای ۷۵ سال زنان بیشترین آمار بیسوادی را شامل می‌شوند.

  • در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال زنان رتبه دوم بیسوادی را دارند.

  • در سنین ۲۰ تا ۲۴ سال آمار بیسوادی زنان و مردان تفاوت اندکی دارند.

 

نرخ سواد در ایران

در بررسی‌های آماری اعلام شده است استان مازندران، تهران و قزوین با نرخ سواد بالای ۹۹ درصد در دسته باسوادترین استان‌ها قرار دارند. اما نرخ کل سواد کشور ۹۶.۶ درصد است. بر اساس تکنولوژی‌های موجود آمار و نرخ بیسوادی تحت کنترل قرار گرفته است. به طوری که در تهران نرخ باسوادی ۹۹.۴ درصد یا به عبارتی در هر هزار نفر تنها ۲ نفر بیسواد هستند. در حالی که سرشماری‌های سال ۱۳۹۵ جمعیت بیسواد یک میلیون و نیم نفر بود.