بحران ها و سوانح به محیط و اجزای آن آسیب می رسانند. بازسازی و بازگرداندن جوامع آسیب دیده به حالت عادی، فعالیتی پیچیده، حساس، و چند بعدی است. چرخه مدیریت بحران شامل پیش بینی و پیش گیری، آمادگی، مقابله، و بازسازی می باشد. جهت مدیریت موثر بحران، نیاز به داده و تحلیل آن ها برای هریک از این مراحل می باشد:

 

داده های مربوط به بحران ها و سوانح پیشین، در پیش بینی این حوادث در آینده کمک کننده خواهند بود، داده های مرحله آمادگی، شامل امکانات و تجهیزات برای رویارویی با هریک از بحران ها و سوانح می باشد، داده های مورد نیاز مرحله مقابله بیان می دارد که جهت ایستادگی در برابر بحران ها و سوانح چه عواملی مورد نیاز است، و همچنین داده های مورد نیاز مرحله بازسازی در جهت تعیین میزان خسارت ایجاد شده در مکان ها و مناطق مختلف آسیب دیده و نحوه توزیع آن ها در فضا موثر است.

 

این داده ها شامل جمعیت، دانش محلی و ثبت های تاریخی، بررسی های اجتماعی-اقتصادی، داده های علمی (هواشناسی، هیدرولوژیکی، زلزله شناسی، آتشفشانی و ...)، نقشه ها (نقشه خطر، نقشه توپوگرافی، نقشه زمین شناسی و ...)، و ... می باشد. نقشه های خطر شامل طوفان ها (نقشه های مسیر طوفان، نقشه های پهنه بندی سرعت باد، و نقشه های خطر موج گردباد/طوفان)، سیل (نقشه های آب گرفتگی)، زلزله و سونامی (نقشه های کانونی، نقشه های پهنه بندی لرزه ای، نقشه های منبع منطقه لرزه ای، نقشه های خطر سونامی)، زمین لغزش (نقشه های خطر زمین لغزش) و ... می باشد.

 

داشبورد:

داشبورد بحران ها و سوانح در نیوکاسل استرالیا (sdata.ir)