خدمات

این صفحه اطلاعات آماری، حقایق و خدمات تجاری داده‌­های بازار و نیروی کار ماهر را فراهم می‌­کند که شامل اطلاعاتی در مورد موضوعات و بخش‌­های صنعت مانند مشاوره، تحقیقات بازار، کارگزینی و پرسنل، مراکز تماس، مدیریت امکانات و برون­‌سپاری می‌باشد. برون سپاری را عموما می‌توان به عنوان راهنمایی برای کاریابی و یا انعقاد قرارداد مراحل […]

نام نویسنده : looper | تاریخ نوشته : ۹۸/۰۴/۰۵