جامعه

جامعه انسانی را می‌­توان به عنوان گروهی از افراد تعریف کرد که درگیر روابط پایدار بین فردی هستند یا یک گروه اجتماعی بزرگ که در یک منطقه جغرافیایی یا اجتماعی مشترک قرار دارد و به طور معمول تابع یک اقتدار سیاسی و انتظارات فرهنگی غالب یکسان می­‌باشد. مقوله جامعه درSDATA کمی متفاوت از مقوله­‌های دیگر […]

نام نویسنده : زهرا آبیار | تاریخ نوشته : ۹۸/۰۳/۱۱