فرزانه سودمند
فرزانه سودمند
علوم داده
ایران , تهران
درباره من
سوابق کاری

تحصیلات
مهارت ها