فرزانه
فرزانه سودمند
۱۴۰۱/۰۲/۲۳
علوم داده
ایران
تهران
میانگین مصرف برق خانگی
[...]

۰ نظر
(۰)