فرزانه
فرزانه سودمند
۱۴۰۱/۰۲/۱۸
علوم داده
ایران
تهران
میانگین درآمد ایرانی‌ها
[...]

۰ نظر
(۰)