فرزانه
فرزانه سودمند
۱۴۰۰/۱۱/۱۱
علوم داده
ایران
تهران
جریمه گوگل
[...]

۰ نظر
(۰)