فرزانه
فرزانه سودمند
۱۴۰۱/۰۲/۱۸
علوم داده
ایران
تهران
آمار بیسوادی
[...]

۰ نظر
(۰)