علوم داده‌ها
ایران
تهران
افزایش تولد نوزادان پسر نسبت به دختر
[...]

۰ نظر
(۰)