تحلیل گر داده در مساله های شهری
ایران
تهران
زمينه های شغلی GIS
[...]

۰ نظر
(۰)