بهداشت و داروسازی

سلامتی اصطلاحی است که وضعیت روحی و جسمی فرد را توصیف می‌کند. به عنوان یک تعریف خاص‌تر، سلامتی حالت رهایی از آسیب‌ها یا بیماری های جسمی و روحی است. مدیریت سلامت در مقیاس ملی یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به سیاست در بسیاری از کشورها است. راه‌اندازی یک سیستم بهداشتی کارآمد چالشی است که به همکاری بسیاری از طرفین در بخش‌های دولتی و خصوصی نیاز دارد.

سلامت نیز یک صنعت بزرگ است. به عنوان مثال، سایت‌های خدمات درمانی در ایالات متحده حدود 16میلیون شغل ایجاد می‌کنند. مثال دیگر صنعت داروسازی است که تقریباً یک تریلیون دلار آمریکا درآمد در سراسر جهان ایجاد می کند. این امر صنعت داروسازی را به یکی از صنایع بزرگ جهانی تبدیل کرده است. شرکت‌های داروسازی دامنه وسیعی از داروها را برای انسان و حیوان تولید می‌کنند.

از آنجا که جمعیت جهانی و امید به زندگی به طور پیوسته در حال افزایش هستند و پیشرفت در زمینه فناوری بسیار سریع صورت می‌گیرد.

صنعت داروسازی نسبتاً ایمن در برابر بحران به نظر می‌رسد. از طرف دیگر، شرکت های داروسازی تحت فشار تولیدکنندگان عمومی یا کاستن هزینه‌ها توسط سیاست‌های بهداشت ملی قرار دارند.

علاوه بر بخش داروسازی، سایر حوزه‌های بهداشتی و درمانی نیز در این دسته قرار دارند. پزشکان و بیمارستان‌ها زمینه ساز هر سیستم درمانی هستند. برنامه‌های بهداشت عمومی و خصوصی مسئولیت در دسترسی، توزیع، کارایی و مقرون به صرفه بودن خدمات درمانی را بر عهده دارند.

مراقبت و پشتیبانی مسئله مهمی است، به خصوص برای افراد معلول و سالمندان. بدون استفاده از فناوری پزشکی مدرن، مراقبت‌های پزشکی غیر قابل تصور است.

آمار برتر در بخش بهداشت

آمار برتر در بخش بهداشت شامل مباحث مربوط به هزینه‌های درمانی، زیرساخت‌های بیمارستان و پزشکی می‌باشد. همچنین زمینه اطلاعاتی گسترده‌ای درباره بسیاری از بیماری‌ها و شرایط بهداشتی و درمانی، در سطح جهانی و ملی، در اختیار شما قرار می‌دهد. که این اطلاعات شامل پیشگیری و درمان بیماری‌ها می‌شوند.