نرم افزار SPSS

نرم افزار SPSS Spss یک نرم افزار کاربردی و شناخته شده در علوم انسانی است، از این نرم افزار ویرایش های مختلفی ارائه شده است. آخرین ورژن این نرم افزارSpss 17  می باشد که هم اکنون مورد استفاده دانشجویان و اساتید قرار می گیرد. نرم افزار Spss قابلیت انجام تحلیل انواع آزمونها و تحلیل داده های آماری بررسی را دارد و یادگیری و آموزش آن برای دانشوران علوم انسانی بسیار با اهمیت و ضروری است. رشته هایی که به این نرم افزار سروکار دارد، انواع گرایش های روانشناسی، گرایشهای رشته مشاوره، روانسنجی، روانشناسی اجتماعی و سایر علوم انسانی و برخی…

ادامه مطلب

ضریب آلفای کرونباخ (Cronbach’s Coefficient Alpha)

ضریب آلفای کرونباخ (Cronbach’s Coefficient Alpha) با محاسبهء این ضریب می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سولات یکسان بوده است. اساس این ضریب نیز بر پایهء طیف ها یا مقیاس هاست. در واقع ضریب آلفای کرونباخ از جمله روشهای تعیین پایائی آزمون با تاکید بر همسانی درونی است. روش آلفای کرونباخ در شرایطی که نمرات سولات نه تنها برای گزینه های دو جوابی بله و خیر، بلکه برای گزینه های چند جوابی مانند طیف پنج گزینه ای لیکرت (Likert) نیز قابل استفاده می باشد.  در هر تحقیق و یا پایان نامه ای که بر اساس پرسشنامه تهیه…

ادامه مطلب

درباره نرم افزار آماريSPSS

درباره نرم افزار آماريSPSS هر پژوهشي در قسمت تجزيه و تحليل به جهت تبيين و بيان روابط و مدل هاي علي نياز به نرم‌افزاري دارد كه با اخذ اطلاعات و تركيبات آنها، قادر به ارائه گزارش و نمودارهاي لازم شود و با جمع‌بندي داده‌ها از لحاظ كمي و كيفي با استفاده از فرمول‌هاي متعدد آماري از رگرسيون و همبستگي گرفته تا مقياس سازي جهت پايايي و سازگاري دروني و تحليل متغييرها، پايايي پرسشنامه را معين كند و در خاتمه به خوبي به تحليل داده‌ها و تصميم‌گيري موفق نايل آيد. Spssنرم افزاري تخصصي مربوط به علم آمار مي باشد كه شهرتي…

ادامه مطلب

آزمون t برای دو گروه مستقل در SPSS

آموزش نرم افزار spss - آزمون t برای دو گروه مستقل در spss   [video width="640" height="360" mp4="http://sdata.ir/my_content/uploads/2016/04/7ea14da50e075fb0967966b87c58225b3237885-360p__55004000024.041-001210.5921.mp4"][/video]

ادامه مطلب

آزمون سوبل با spss

دوستان عزيز همچنانكه در جريان هستين براي بررسي معناداري اثر متغير ميانجي از آزمون سوبل استفاده مي شود اين آزمون به صورت مستقيم در هيچ نرم افزاري وجود ندارد براي محاسبه آن پس از محاسبه بارهاي عاملي يا ضرايب رگرسيوني از سايت هاي آنلاين استفاده مي شد. در نسخه جديد "  spss 23 "  اين مبحث اضافه شده تا مشكل دوستان در بحث متغيرهاي تعديلگر و ميانجي حل شود.

ادامه مطلب