نرم افزار SPSS

نرم افزار SPSS Spss یک نرم افزار کاربردی و شناخته شده در علوم انسانی است، از این نرم افزار ویرایش های مختلفی ارائه شده است. آخرین ورژن این نرم افزارSpss 17  می باشد که هم اکنون مورد استفاده دانشجویان و اساتید قرار می گیرد. نرم افزار Spss قابلیت انجام تحلیل انواع آزمونها و تحلیل داده های آماری بررسی را دارد و یادگیری و آموزش آن برای دانشوران علوم انسانی بسیار با اهمیت و ضروری است. رشته هایی که به این نرم افزار سروکار دارد، انواع گرایش های روانشناسی، گرایشهای رشته مشاوره، روانسنجی، روانشناسی اجتماعی و سایر علوم انسانی و برخی…

ادامه مطلب

تمرین تشکیل حلقه با توابع خانواده apply در R

نام دانشجو : آذین عیوضلو تمرین : تشکیل حلقه با توابع خانواده apply ----------------------------------------------------------------------------------------- تشکیل حلقه با توابع خانواده apply توابع خانواده apply برای به کارگیری یک تابع خاص بر روی همه و یا بخشی از عناصر (ردیف ها و یا ستون ها) در یک ماتریس، آرایه و یا داده چارچوب دار مورد استفاده قرار میگیرند. توابع زیادی در این خانواده وجود دارند که کارکرد اصلی آنها تا حد زیادی مشابه یکدیگر میباشد (apply(),tapply(), sapply(),…). به عنوان مثال، در محاصبه میانگین داده ها تابع apply() به ما کمک میکند تا تابع mean() را برای بخش های مورد نظر از داده…

ادامه مطلب