انتشارات و کتاب

در اینجا کاربران ما می‌توانند یک دیدگاه کلی از بازار انتشارات پیدا کنند: اطلاعات درباره بزرگترین شرکت‌های چاپ و نشر، درآمد صنعت چاپ و نشر و اطلاعات مورد نیاز اشتغال در این صنعت. این بخش در سه عنوان مهم گرد‌آوری شده است. کتاب، روزنامه و مجله، که در هر زمینه ارقام مشخصی ارائه شده است. موضوعات عنوان شده عبارتند از: تعداد خوانندگان، تعداد چاپ، لیست پرفروش‌ها، وضعیت نشریات دیجیتال مانند کتاب‌های الکترونیک (ایبوک)، مجلات آنلاین،  روزنامه‌ها و توسعه و پیشرفت بخش خرده‌فروشی کتاب.

ادامه مطلب