جمعیت‌شناسی و کاربرد آن

آمار و داده‌های بازار در خصوص جمعیت آنلاین این صفحه آمار، حقایق و اطلاعات بازار را درباره استفاده از اینترنت فراهم می‌کند. این اطلاعات شامل فعالیت‌های آنلاین پرطرفدار، مدت زمان استفاده از آن‌ها، همچنین جمعیت‌شناسی و دسترسی‌های آنلاین یک کشور خاص است. در حال حاضر بیش از 5/2 میلیارد نفر در سراسر جهان با میانگین نفوذ جهانی 35% به اینترنت دسترسی دارند. بر اساس منابع، مناطق آمریکای شمالی و اروپای غربی، دارای بیشترین نفوذجهانی به اینترنت، حدود 80 درصد، هستند. این درحالی‌است که آسیای جنوبی در نفوذ اینترنت کمترین رتبه را دارد. از سال 2012 توزیع جنسیتی جمعیت آنلاین در…

ادامه مطلب