بازاریابی و تبلیغات

در این زیربخش دامنه وسیعی از اطلاعات تفصیلی بازاریابی و فعالیت‌های تبلیغاتی اجرا شده به درخواست شرکت‌های مختلف و همچنین سازمان‌های غیردولتی ارائه شده است. این اطلاعات شامل بازاریابی عمومی و ارقامی در رابطه با شبکه‌های بازاریابی خاص، مانند محتوا، موبایل و عکاسی تجاری است. این بخش همچنین تصویری از درک مصرف‌کنندگان نسبت به فعالیت‎‌های بازاریابی ارائه می‌دهد. بعلاوه، تمرکز شدیدی بر ارقام هزینه‌شده در تبلیغات، در همه رسانه‌ها (آفلاین و آنلاین) و همچنین در همه صنایع صورت گرفته است.

ادامه مطلب