بابل


• پرجمعیت ترین شهر استان مازندران • جمعیت استان مازندران: 3،283،582 (سال 1395) • جمعیت شهر بابل: 531،930 (سال 1395) • جمعیت مردان شهر بابل: 267،777 (سال 1395) • جمعیت زنان شهر بابل: 264،153 (سال 1395) • نرخ بیکاری در استان مازندران: 11.6% (سال 1395) • تعداد طلاق: 7787 (سال 1397)

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – ترافیک

 80 1400/08/20
فاطمه افصح حسینی

با توسعه شهرها، تعداد خودروها نیز افزایش می یابد که مقدمه پیدایش ترافیک در شهرها می باشد. مدیریت ترافیک در شهر از جمله وظایف مهم مدیران شهری می باشد. داده های ترافیکی بخش مهمی از فرآیند مدیریت ترافیک… مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری–بحران ها و سوانح

 78 1400/08/06
فاطمه افصح حسینی

بحران ها و سوانح به محیط و اجزای آن آسیب می رسانند. بازسازی و بازگرداندن جوامع آسیب دیده به حالت عادی، فعالیتی پیچیده، حساس، و چند بعدی است. چرخه مدیریت بحران شامل پیش بینی و پیش گیری، آمادگی، مقابله… مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – زیرساخت

 176 1400/06/30
فاطمه افصح حسینی

زیرساخت داده مکانی (Spatial Data Infrastructure: SDI) به معنی درجه آمادگی یک کشور در ارائه اطلاعات مکانی به جامعه می باشد و به مدیریت شهری کمک می کند، از این جهت که اطلاعات مکانی در شهرها را تولید، ت… مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – شهر هوشمند

 228 1400/06/16
فاطمه افصح حسینی

شهرها مرکز و موتور رشد و دارای نقش اساسی در تحول های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، سیاسی و ... ملی و بین المللی در طول تاریخ بوده اند و برای رشد آینده ضروری هستند. شهرها به دست یابی به اهداف ملی کمک می کن… مطالعه بیشتر ...