اصفهان


• اصفهان صد و شصت و پنجمین شهر پرجمعیت جهان • سومین شهر پرجمعیت‌ ایران • سومین شهر بزرگ‌ ایران • جمعیت کل استان اصفهان: 5،120،850 (سال 1395) • جمعیت مردان استان اصفهان: 2،599،477 (سال 1395) • جمعیت زنان استان اصفهان: 2،521،373 (سال 1395) • تعداد خانوار‌‌های ساکن در استان اصفهان: 1،607،482 (سال 1395) • نرخ بیکاری: 14.6% سال (1395) • تعداد طلاق: 10803 (سال 1397)

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – حمل و نقل

 57 1400/08/27
فاطمه افصح حسینی

حرکت، عامل اصلی پویایی زندگی شهری و تداوم بخش کلیه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سطح شهرها است. حمل و نقل تشکیل دهنده اصلی فضای شهرها می باشد و زیرساخت های مرتبط با آن هم به صورت مستقیم و هم… مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – ترافیک

 80 1400/08/20
فاطمه افصح حسینی

با توسعه شهرها، تعداد خودروها نیز افزایش می یابد که مقدمه پیدایش ترافیک در شهرها می باشد. مدیریت ترافیک در شهر از جمله وظایف مهم مدیران شهری می باشد. داده های ترافیکی بخش مهمی از فرآیند مدیریت ترافیک… مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری–بحران ها و سوانح

 78 1400/08/06
فاطمه افصح حسینی

بحران ها و سوانح به محیط و اجزای آن آسیب می رسانند. بازسازی و بازگرداندن جوامع آسیب دیده به حالت عادی، فعالیتی پیچیده، حساس، و چند بعدی است. چرخه مدیریت بحران شامل پیش بینی و پیش گیری، آمادگی، مقابله… مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – زیرساخت

 176 1400/06/30
فاطمه افصح حسینی

زیرساخت داده مکانی (Spatial Data Infrastructure: SDI) به معنی درجه آمادگی یک کشور در ارائه اطلاعات مکانی به جامعه می باشد و به مدیریت شهری کمک می کند، از این جهت که اطلاعات مکانی در شهرها را تولید، ت… مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – شهر هوشمند

 229 1400/06/16
فاطمه افصح حسینی

شهرها مرکز و موتور رشد و دارای نقش اساسی در تحول های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، سیاسی و ... ملی و بین المللی در طول تاریخ بوده اند و برای رشد آینده ضروری هستند. شهرها به دست یابی به اهداف ملی کمک می کن… مطالعه بیشتر ...