آمار لحظه ای کرونا


آمار و استفاده از مدل های آماری عمیقا در زمینه تحلیل داده ریشه دارند. تحلیل داده با مدل‌سازی آماری آغاز می‌شود و پس از آن مفاهیمی نظیر هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و … به آن افزوده می‌شود. با رشد روز افزون داده‌های در اختیار سازمان‌ها، جریان عظیم و متنوع اطلاعات و یا بیگ دیتا ظهور پیدا می‌کند. از زمانیکه سازمان‌ها به ارزش داده در کسب و‌کار خود پی برده‌اند به دنبال راهکارهای تحلیل داده و بیگ دیتا برای افزایش سودآوری و ایجاد رویه‌های تصمیم‌گیری هوشمندانه در کسب و کار هستند. در سال‌های اخیر استفاده از تحلیل داده و بیگ دیتا در زمینه های مختلف صنایع توسعه یافته است.

چرا-

به تحلیل داده نیاز دارید؟

 • کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و سودآوری  با به کارگیری ثروت داده ای سازمان
 • نیاز به شناسایی الگوهای پنهان در روند کسب و کار و توانایی پیش بینی
 • توانایی تصمیم گیری های هوشمندانه، سریعتر و بهتر در مدیریت کسب و کار
چگونه

SDATA به شما کمک میکند؟

 • ارائه تحلیل‌های ترکیبی شامل تحلیل های توصیفی (descriptive)، تشخیص و شناسایی الگو (diagnostic)، پیشگویانه (predictive) و  پیشنهاد دهنده (prescriptive) برای پاسخ به سوالات چه اتفاقی افتاده است؟ چرا اتفاق افتاده است؟ چه اتفاقی می تواند بیفتد؟ و چه تصمیمی باید برای آن گرفت؟
 • ارائه راهکارهای تحلیل در حوزه های مشتریان، بازاریابی، فروش، طراحی و تولید محصول، کسب‌و‌کارهای الکترونیک، بازارهای مالی، وب و رسانه‌های اجتماعی، زنجیره تامین، منابع انسانی و …
 • ارائه مشاوره درخصوص تکنولوژی و معماری‌های عمومی بیگ دیتا (شامل hadoop، spark و …)
 • مدیریت پیکره‌بندی بیگ‌دیتا (شامل پیکره بندی کلاسترها، نودها و ….) و ساخت bigdata stack  متناسب با نیاز سازمان
 • پیاده‌سازی برنامه‌های کاربردی مبتنی بر بیگ‌دیتا در فرایندهای کاری سازمان
نتایج-اثربخش

نتایج اثربخش؟

 • افزایش فرصت های فروش، افزایش بازگشت سرمایه، کاهش هزینه های انجام تحلیل در سازمان و تسهیل فرایند های تصمیم گیری
 • توانمند شدن تیم مدیریتی در تصمیم سازی مبتنی بر تحلیل داده
 • شناسایی روندهای کسب و کار و برنامه ریزی برای رقابتی باقی ماندن در بازار
 • شناسایی فرصت ها و انجام اقدام چابک و به موقع در بهره برداری از آننیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟

درخواست خود را برای ما ارسال نمایید.

x
[quform id=”670″ name=”تماس”]