Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
[us_single_image image=”22617″ size=”full” style=”shadow-2″]

تحقیق، تجزیه و تحلیل در برند و برندسازی(Brand and Branding Research and Analytics)

مقدمه:

در فراوانی توصیفات، تدابیر و چگونگی های گسترده برند و راه کارهای برندسازی، مجموعه SDATA اعتقاد بر تصمیم گیری های صحیح و کاربردی دارد، لذا، برای بهبود روش تصمیم گیری تعریف و رویکردی نوین در تاملات و تداوین برند و برندسازی را ارائه مینماید:

نوعی سرمایه گذاری در معنایی که قابلیت برگشت پذیری مالی و غیر مالی دارد (کسب و کاری، شخصی، اجتماعی، دولتی و غیره)

بنابراین، رویکرد نوین، در راستای چگونگی سرمایه گذاری های صحیح، کاربردی در برند و برندسازی میباشد و کشف فرصت های نوین و نهفته، تجزیه و تحلیل  در معناهای متفاوت بنا کرده که نتیجتا، ما، آن را برند مینامیم. بنابراین، توجیه پذیری پروژه­های سرمایه گذاری به عنوان یکی از وظایف بسیار مهم مدیران و کارشناسان متفاوت می­باشد، اما تجربه نشان داده که در پروژه­هایی از جنس هویت ، شخصیت، تصویر، ادراک و غیره، به راحتی نمی­توان فهم و واقعیت ارتباط لازم را به فروش، مدیریت هزینه­ها و برگشت سرمایه­گذاری­ها ایجاد کرد. به عنوان مثال، ارتباط پروژه آگاهی از برند چگونه میتواند در کمبود بودجه قابل توجه باشد تا کارفرما سرمایه­گذاری لازم را انجام دهد؟. یا به عبارتی تا چه زمانی نقطه سر به سر هزینه آگاهی از برند قابل وصول میباشد؟. به منظور ملموس تر شدن رویکرد، به مثال دیگری میپردازیم که به صورت گسترده در طیف و دامنه تجزیه و تحلیل برند و برندسازی خود را نشان میدهد و آن هم چگونگی بهرمند شدن از داده­های کلان، پراکنده و مدیریت نشده است، تا برند بتواند خدمات لازم را به مشتریان سازمانی و مخاطبین جامعه فعالیت خود ارائه کنند، مانند داده های متفاوت که قابلیت استخراج از طریق کاوشهای متفاوت متنی، تصویری، کمی و غیره در رسانه های متفاوت (با سرمایه گذاری های متفاوت).

مخاطبین کلان این خدمات:

علارغم فایده های گسترده این خدمات برای عملیات برندسازی و نتایج برندسازی، خدمت مطرح شده برای مخاطبینی مفید میباشد که سوالات زیر همواره ذهن آنها را به خود اختصاص میدهد:

*- آیا میدانید چگونه تفکرات و اندیشه های برندی خود را توجیه کنید ؟

*- آیا میدانید عملکرد برند و برگشت سرمایه گذاری های برند شما چیست ؟

*- آیا به روشها و ابزارهای اندازه گیری عملکرد برند خود آشنا هستید؟

*- آیا تا به الان، چندین بار تاملات و عملیات برندی شما با مشکل و چالش روبرو شده؟ (میدانید چرا؟)

*- آیا میدانید چگونه میتوان از برندسازی انجام شده درآمدزایی بیشتری داشته باشید؟

*- آیا اتصال و ارتباط برندسازی خود را با دیگر واحدهای عملیاتی دیگر میدانید ؟

*- آیا میدانید چگونه میتوان برند خود را در ارتباط با مولفه های عملکردی دیگر اندازه گیری نمود؟

ما در SDATA با همراهی همکارانی، مانند نیروی تدبیر ایرانیان (NTI) ، Brand Protocol و Brand Tech همواره در سدد بهینه نمودن تصمیم گیری های مرتبط به برند و برندسازی مخاطبین میباشیم تا بتوانیم  راه کارهای علمی و کاربردی را برای سازمان ها، مدیران، کارشناسان و علاقه مندان ارائه نماییم. SDATA  تلاش بر این دارد تا فرآیند الگوسازی، روند برگشت سرمایه­های برند کارفرماها را به بهینگی لازم، برسانند، به صورت بسیار هوشمندانه آشنا کند مخاطبان را با سرمایه­ها و دارایی های ناملموس خود و چگونگی مدیریت، اندازگیری وحراست از برند خود را به اوج خود برساند تا مخاطبین به بهترین حالت توان خود را توسعه دهند.

تقسیم بندی خدمات این بخش:

1-موردکاوی های پژوهشی، تجزیه و تحلیلی در برند و برندسازی:

پژوهش، تجزیه و تحلیل در برند و برندسازی در 2 دسته کلان درون و بیرون سازمان ارائه میگردد، به عبارتی :

1.1- پژوهش، تجزیه و تحلیل در برند و برندسازی درون سازمانی:

*- پژوهش، تجزیه و تحلیل ارتباطات و رفتارهای برندی در بین کارکنان، مدیران و غیره

*- اندازه گیری بهروری و عملکرد کارکنان سازمان بنا به میزان ضریف نفوذ برند کارکنان

*-بررسی اثربخشی ترویجات، ترفیعات، ارتباطات و رسانه های درون سازمانی در راستای اهداف سازمانی

*-بررسی اثربخشی برنامه های تسهیلی و ترویجی کارکنان در راستای میزان وفاداری ، عملکرد و بهروری آنها

*- بررسی میزان تجربه معنایی کسب شده توسط کارکنان (از طریق برنامه های ترویجی سازمان و عملکرد سازمان)

*-بررسی میزان اثر بخشی مشغولیت کارکنان با فرهنگ و برنامه های برندسازی سازمان

*- و غیره.

1.2- پژوهش، تجزیه و تحلیل در برند و برندسازی بیرون سازمانی:

*- اندازه گیری و بررسی تصویر برند

*-اندازه گیری و بررسی ضریب نفوذ برند

*- اندازه گیری و بررسی وفاداری به برند

*- اندازه گیری و بررسی جایگاه برند و چگونگی توسعه برند

*- اندازه گیری و بررسی سهم برند

*-اندازه گیری و بررسی عملکرد برند

*-اندازه گیری و بررسی درصد انتخاب و تعویض پذیری در برند

*- اندازه گیری و بررسی کمپین های برندی

*- اندازه گیری و بررسی نتایج برند و برندسازی با واحدهای عملیاتی دیگر مانند فروش، انبار، حسابداری و غیره.

*- اندازه گیری و بررسی میزان برگشت سرمایه های برندی برای سازمان

*- و غیره

2- داشبوردهای مدیریتی برند

در SDATA ، تفکر، متد و روش شناسی در باب واژه برند و برندسازی بدین صورت است که برند دارای معناهای گوناگونی میباشد که توسط ابزارهای میانجی به هویت های مرتبط و غیر مرتبط منعکس میگردد و خود را به مرور زمان تبدیل به اطلاعات و روایتهای معناداری برای آن هویت ها میکند.

بعضا مدیران و متخصصین ، در سدد پرسشهایی از قبیل زیر هستند، از جمله:

*- کارکردهای برند محور ما در چه نوع خروجی هایی قابل مشاهده میباشند؟

*- جایگاه فروش برند(هزینه هایی که در مورد برندسازی صورت گرفته) در قبال جایگاه ذهنی به وجود آمده، به چه صورتی است؟

*-ضریب نفوذ برند در اذهان جامعه و مخاطبین به چه صورتی خود را نشان میدهد؟

*-معنای ایجاد شده در درون سازمان را چگونه باید اندازه گیری نمود؟ و در کجاها میتوان آن را کشف کرد؟

*-وضعیت جایگاه خرید از برند ما چگونه است؟

*-هزینه های برندسازی چگونه برگشت خود را نشان میدهند؟

*-تاثیرپذیری برند ما چگونه است؟، در کجاها قابل اکتشاف میباشد؟ و چه ارتباطی با دیگر واحدهای استراتژیکی و عملیاتی سازمان دارد؟

*-سهم برند ما در قبال سهم برندهای رقبا به چه صورتی است؟

*- و غیره.

پرسشهای مطرح شده را میتوان در مواقعی با اموری مانند تحقیق، اندازه گیری، سنجش، ارزیابی ، ارزشیابی، تجزیه و تحلیل برند در جایگاه های کاربردی و مولفه های مخصوص و مرتبط مورد تامل و تحلیل قرار داد.

شرکت SDATA بنا به نوع تجربه های تحقیقاتی و مشاوره ای کسب نموده در حوزه برند و برندسازی خود را از منظر مهارت های معناشناسی، ترغیبی و برندسازی کمی/تجزیه و تحلیل به نقطه ای رسانده تا توانایی این را داشته باشد تا مدیران، متخصصین و علاقه مندان حوزه را در راستای خواسته های احتمالی خود از قبیل زیر حمایت کند و راه کارهای کاربردی ارائه دهد:

*- توانایی بررسی میزان عملکر و بهروری عملیات برند و برندسازی

*-اندازه گیری ضریب نفوذ برند(در درون و بیرون سازمان، بنگاه و شخصی)

*-تحقیقات برند(پژوهش هایی که کارفرماها خواستار آن میباشند)

*- اندازه گیری رفتار انتخاب برند

*-اندازه گیری جایگاه و نوع ادراک مخاطبین و مشتریان برند

*- پیگیری، نظارت و پیش بینی متریک های بازاریابی،فروش و تبلیغات درخواستی کوتاه و بلند مدت برند

*-بررسی رضایتمندی، وفاداری و ماندگاری مشتریان برند

*-بررسی توسعه برند در بازارهای مورد نظر

*-بررسی میزان اثربخشی تصمیمات مدیریتی برند

*-بررسی تاثیرپذیری ترویجات، تبلیغات و ارتباطات برند و بازاریابی

*- بررسی میزان اثربخشی تصمیمات تبلیغاتی و ترویجی

*-بررسی کارکردهای بهینه سازی در برند

*- بررسی تاثیرپذیری هویت تدوین شده توسط کسب و کار، سازمان ها و اشخاص

 

 

سیاست ها و اهداف داشبورد:

همانطور که از نام داشبورد مشخص است، به صورت کلی، متغیر شناسی در باب مولفه های برند، برندسازی و جزئیات مربوط به آن را مورد تحلیل و نگاشت قرار میدهد. به عبارتی، هر آنچه که مرتبط به امور برندسازی، فروش، مخاطب شناسی، تبلیغات، برگشت سرمایه در تصمیمات برندی، عملکرد برند و غیره است را به ارمغان میرساند.

بنابراین، میتوان اینچنین بیان نمود که سیاست SDATA در تدوین داشبوردهای تخصصی برند و برندسازی به شرح زیر است:

” معاونت و تسهیل انتخابی سودآور برای مدیران و تصمیم گیرندگان برند در راستای تمامی امور سرمایه ای، استراتژیکی، عملیاتی و نظارتی تا بهینه بودن و رقابتی بودن خود را به صورت لحظه ای در مقاطع متفاوت لمس، درک و مشاهده کنند”.

در این راستا میتوان به برخی از اهداف روش SDATA در تدوین داشبورد اشاره نمود:

*- هدفگذاری های درون سازمانی مرتبط به برند و امور برندسازی برای تسهیل و بهینه نمودن تصمیم گیری و برجسته کردن نقاط کلیدی و رقابتی

*- هدفگذاری های بیرون سازمانی برند و امور برندسازی برای تسهیل و بهینه کردن تصمیم گیری و برجسته نمودن نقاط کلیدی و رقابتی

SDATA با تمرکز بر موارد زیر متد و تکنولوژی اندازه گیری خود را پیاه سازی مینماید:

*- نهادینه نمودن عاملیت های استراتژیکی، عملیاتی، تجزیه و تحلیلی(Strategic, Operational & Analytical base Foundation)

*- پیاده سازی روشهای کمی به صورت هوشمند در راستای برجسته سازی نقاط کلیدی و تصمیمات برندی

*- گزارش گیری های نوین و همپوشان با نوع تصمیم گیری مدیریتی

مزیتهای داشبوردهای SDATA:

*- آنلاین بودن

*-پویا بودن

*-در لحظه بودن

*- قابلیت تعویض و ارتباط داشتن با تمامی بانکهای اطلاعاتی و داده محور از قبیل SPSS، Excel ، SQL و غیره.

برخی از خروجی های داشبوردی SDATA:

خروجی های داشبوردی برند و برندسازی همگی بنا به نوع مولفه ها و متغیرهای متقاضیان متفاوت میباشد. اما به طور معمول:

*- داشبوردهای عملکردی برند

*- داشبوردهای سهم و رفتار برند(متدهای OTSIN و INSOT)

*- داشبوردهای بهروری آمیزه های هویتی برند

*-داشبوردهای اندازه گیری و نظارت بر تصویر و شخصیت برند(بهینه سازی عملیات)

*- داشبوردهای کارآمدی فروش در برند

*-داشبوردهای تلفیقی