آمار لحظه ای کرونا


سنجش اثربخشی تبلیغات مرتبط با اندازه‌گیری این موضوع است که یک سازمان تا چه حد اهداف موردانتظار یک تبلیغ را محقق ساخته است. هر سازمانی، روش ها، آمارها و معیارهای متفاوتی را برای سنجش اثربخشی تبلیغات به کار می‌گیرد. این معیارها برای انواع مختلف تبلیغات تلویزیونی، ایمیلی، اینترنتی و بیلبورد به کار می رود.
چرا-

 به اثربخشی تبلیغات نیاز دارید؟

  • پیشگیری از اشتباهات پرهزینه در تبلیغات
  • تصمیم سازی‌های صحیح در آینده
  • ایجاد یک تصویر شفاف و روشن از برند شما
  • شناسایی نقاط اشباع شده در تبلیغات
  • عمل کردن بر اساس رویکردهای جدید تبلیغات
  • ارائه بازخورد برای اقدامات اصلاحی در تبلیغات
  • توجیه سرمایه گذاری در تبلیغاتچگونه

Sdata در اثربخشی تبلیغات به کسب و کار شما کمک می کند؟

اندازه گیری این‌که تبلیغات تا چه حد به اهداف تعیین شده در بازار دست یافته اند.
تعیین عواملی که منجر به خرید مشتریان شده است و تعیین اثر عوامل انگیزشی در رفتار خرید مشتریان.
تعیین بهترین ترکیب از رسانه‌ها که منجر به جذب مخاطب می‌شوند.
انتخاب پیام‌های تبلیغاتی مناسب و اندازه گیری تاثیر این پیام ها
و …
نتایج-اثربخش

مشتریان Sdata چیست؟

افزایش فروش، شناسایی برند، حفظ مشتریان موجود، خریدهای جدید مشتریان، افزایش بازدید سایت و رسانه های اجتماعی، پشتیبانی از راه اندازی محصولات جدید، حمایت از کمپین‌های فروش، افزایش مراجعه افراد برای تقاضای کالای تبلیغاتی در فروشگاه‌ها
نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟

درخواست خود را برای ما ارسال نمایید.

x
[quform id=”670″ name=”تماس”]