مزایای اصلی که ما ارائه می دهیم

افزایش فروش آنلاین
15%
کاهش هزینه‌های رسانه
15%
افزایش کسب مشتری جدید
15%
بهبود فروش مکمل و بیش فروشی
25%
بهبود درآمدها
10%
بهبود رضایت مشتری
20%

تجزیه و تحلیل اینترنت و رسانه های اجتماعی

کارآیی وب­سایت و حساب­‌های کاربری رسانه‌های اجتماعی شما را افزایش می‌دهد.

چگونه خدمات تجزیه و تحلیل اینترنت و رسانه‌­های اجتماعی ما به مشتریان کمک می­‌کند

     بازاریابی دیجیتال اهمیت فوق‌­العاده‌­ای را در صنعت و در محیطی بدست می­‌آورد که در آن نرخ بازگشت سرمایه دارای اهمیت روزافزون می­‌باشد. ضروریست که تمام فعالیت‌های اینترنتی و رسانه‌های اجتماعی را بطور کمی اندازه‌گیری کنیم و آنها را برای کنترل اثربخشی سرمایه­ گذاری‌های رسانه‌­ای و کمپین‌های بازاریابی دیجیتالی اندازه‌گیری نماییم.

     ما با ارائه راه­ حل­‌های تجزیه و تحلیل اینترنت و رسانه­‌های اجتماعی خود به سازمان­‌ها کمک می­‌کنیم تا اثربخشی ارتباطات شرکت و تعاملات مشتری را در بسترهای مختلف بازاریابی دیجیتالی از جمله وب سایت، حضور رسانه ­های اجتماعی، و بازاریابی تلفن همراه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. ما به متقاضیان خدمات خود کمک می‌کنیم ادراکی از شاخص کلیدی عملکرد، گزینش ابزار سنجش، تحلیل گزارش‌­ها برای افزایش عملکرد، و ایجاد آزمون‌ها برای بهبود بخشی پیام­‌های رسانه­‌ای را توسعه دهند.

برای کمک به مشتریان، کانال های بازاریابی دیجیتال را که بیشترین میزان تبدیل را در اختیار دارند، شناسایی می کنند، خدمات مدل سازی چند کاناله تخصیص ما را اندازه گیری می کند که موفقیت هر کانال، مشتری ما را به تخصیص بودجه می رساند

راه حل هایی که ارائه می دهیم

آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                       آخرین مدل بندی مربوط به کلیک  
آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                        آخرین مدل بندی مربوط به کلیک
آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                       آخرین مدل بندی مربوط به کلیک
 
 
 

برای کمک به مشتریان، کانال های بازاریابی دیجیتال را که بیشترین میزان تبدیل را در اختیار دارند، شناسایی می کنند، خدمات مدل سازی چند کاناله تخصیص ما را اندازه گیری می کند که موفقیت هر کانال، مشتری ما را به تخصیص بودجه می رساند

راه حل هایی که ارائه می دهیم

آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                       آخرین مدل بندی مربوط به کلیک  
آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                        آخرین مدل بندی مربوط به کلیک
آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                       آخرین مدل بندی مربوط به کلیک
 
 
 

برای کمک به مشتریان، کانال های بازاریابی دیجیتال را که بیشترین میزان تبدیل را در اختیار دارند، شناسایی می کنند، خدمات مدل سازی چند کاناله تخصیص ما را اندازه گیری می کند که موفقیت هر کانال، مشتری ما را به تخصیص بودجه می رساند

راه حل هایی که ارائه می دهیم

آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                       آخرین مدل بندی مربوط به کلیک  
آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                        آخرین مدل بندی مربوط به کلیک
آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                       آخرین مدل بندی مربوط به کلیک
 
 
 

برای کمک به مشتریان، کانال های بازاریابی دیجیتال را که بیشترین میزان تبدیل را در اختیار دارند، شناسایی می کنند، خدمات مدل سازی چند کاناله تخصیص ما را اندازه گیری می کند که موفقیت هر کانال، مشتری ما را به تخصیص بودجه می رساند

راه حل هایی که ارائه می دهیم

آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                       آخرین مدل بندی مربوط به کلیک  
آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                        آخرین مدل بندی مربوط به کلیک
آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                       آخرین مدل بندی مربوط به کلیک
 
 
 

مقدمه ای بر مطالعات موردی تحلیلی بازاریابی ما

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر شما میتوانید با پشتیبانی ما تماس حاصل فرمایید و راهنمایی از ما دریافت کنید با استفاده از باکس کنار با ما در تماس باشید.

     
x
*
*
*