0
0

سلام.امکانش هست کتاب و منبع خوب رای  داده کاوی در sql serverرا معرفی کنید.

  • You must to post comments
0
0

sdata.ir

کتاب داده کاوی با sql server از انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر می باشد
شامل ساختار درختی، قواعد وابستگی، سری زمانی و…می باشد

 

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.