0
0

سلام

خسته نباشید:
نمونه گیری در حالت های مختلف دارند.ولی نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک چگونه عمل میکند؟

اگر لطف کنید یه مختصر توضیح دهید.

  • You must to post comments
0
0

اين روش نمونه‌گيري، وقتى مورد استفاده قرار مى‌گيرد که تعداد افراد جامعهٔ آمارى زياد است. زيرا وقتى تعداد افراد جامعه آمارى زياد است. روش تصادفى ساده عملاً امکان‌پذير نيست و به‌جاى آن، نمونه‌گيرى سيستماتيک به‌کار مى‌رود. در اين روش کل جامعهٔ آمارى را از ۱ الى آخر شماره‌گذارى مى‌کنيم و نسبت به اينکه بين نمونه (n) و کل جامعه آمارى (N) چه نسبتى لازم است. افراد مورد نياز را با همان نسبت انتخاب مى‌کنيم که عبارت است از انتخاب يک نفر از هر n نفر مثلاً ۱ نفر از هر ۱۰۰ نفر (کسر نمونه يک‌صدم). البته در اين روش نيز اولين نفر بين ۱ و n (مثلاً بين ۱ و ۱۰۰) به حکم قرعه انتخاب مى‌شود، سپس به همان نسبت انتخاب مى‌کنيم.
مثال:
اگر تعداد کل افراد درجامعه آمارى در حدود ۵۰۰۰ نفر باشد و تعداد موردنياز دويست نمونه و نقطه شروع ۴ باشد با توجه به اينکه نسبت انتخاب يک‌بيست و پنجم است، اعداد انتخابى به‌شرح زير خواهد بود.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.