0
0

سلام خسته نباشید.میخواستم بدونم چه زمان از مدل های خطی تعمیم یافته استفاده میکنیم؟

  • You must to post comments
0
1

در بسیاری از مسایل کاربردی زمانی که متغیر وابسته توزیع غیر نرمال دارد و استفاده از مدل های خطی امکان پذیر نیست در چنین مواقعی از برازش مدل های خطی تعمیم یافته استفاده می شود

  • You must to post comments
-1
0

در بسیاری از مسایل کاربردی زمانی که متغیر وابسته توزیع غیر نرمال دارد و استفاده از مدل های خطی امکان پذیر نیست در چنین مواقعی از برازش مدل های خطی تعمیم یافته استفاده می شود

  • You must to post comments
Showing 2 results
Your Answer

Please first to submit.