0
0

سلام میخواستم بدونم ایا بین تفاوت معنی دار در فرضیه های اماری رابطه ای وجود دارد یا خیر.؟

  • You must to post comments
0
0

بهترین منبع کتاب مفاهیم و روش های اماری نشر دانشگاهی مولف باتاچاریا هست اونجا فرق بین رابطه و تفاوت را توضیح داده وقتی صحبت از تفاوت می شود یعنی مقایسه میانگین گروهها ولی وقتی صحبت از رابطه می شود یعنی افزایش یک متغیر باعث کاهش یا افزایش متغیر دیگری می شود

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.