0
0

سلام وقت بخیر.مطالب کوتاه و مختصر اما درعین حال کلی میخواهم در باره ی رگرسیون پویا.اگر امکانش هست راهنماییم کنید؟البته این رو هم بگویید که حالت تلفیقیش چگونه است؟

  • You must to post comments
0
0

مدل هایی که در انها مشاهدات در یک دوره به دوره های دیگر مرتبط است به عبارت دیگر هر گاه متغیر پاسخ برای واحد i ام در زمان t بصورت جداگانه نمونه گیری شود که بهش مدل رگرسیون پویا پانلی گفته می شود

  • You must to post comments
0
0

مدل هایی که در انها مشاهدات در یک دوره به دوره های دیگر مرتبط است به عبارت دیگر هر گاه متغیر پاسخ برای واحد i ام در زمان t بصورت جداگانه نمونه گیری شود که بهش مدل رگرسیون پویا پانلی گفته می شود.

داده هاییی که از صورت های مالی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار جمع اوری می شوند نوعی داده برای برازش مدل رگرسیون پویا پانلیpanel  می باشد که در نرم افزارهای ایویوز و spssقابل اجرا هستند

  • You must to post comments
Showing 2 results
Your Answer

Please first to submit.