0
0

سلام

دوستان کسی در مورد رگرسیون ناپارامتریک اطلاعاتی داره؛؟اگر فروض کلاسیک در رگرسیون برقرار نباشند ایا بازم می توان از برازش رگرسیون استفاده کرد؟

  • You must to post comments
0
0

معرفی رگرسیون کوانتیل
رگرسیون کوانتیل ابزاری نیمه پارامتری هست که دیگر مانند رگرسیون حداقل مربعات از مشکلات توزیع پارامتریک جملات اخلال رگرسیون( ناهمسانی واریانس؛ خودهمبستگی سریالی و …) رنج نمی برد این ویژگی رگرسیون کوانتیل را به ابزاری بسیار قوی برای کار با داده هایی که ناهمسانی واریانس دارند تبدیل کرده است. این رگرسیون در نرم افزار ایویوز قابل اجراست.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.