0
0

چطور میتونم مقاله ام رو قبل از اینکه به ژورنالی بفرستم به لحاظ پلاجیاریزم چک کنم تا مطمئن بشم جملات مقاله ی من با هیچ یک از جملات سایر مقالات مشابهتی نداره؟

  • You must to post comments
0
0

از سایتهای زیر جهت بررسی جملات مقاله قبل از سابمیت استفاده نمایید
http://www.turnitin.com
http://www.ithenticate.com
http://www.writecheck.com

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.