0
0

سلام

روش جنگل تصادفی به چه نوع روشی گفته می شود؟

  • You must to post comments
0
0

روش جنگل تصادفی مانند شبکه عصبی یا ساختار درختی یکی از روش هایی هست که در داده کاوی کاربرد دارد و هدف این روش ها پیش بینی یا شناسایی رفتار می باشد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.