0
0

سلام برای انجام ازمون تی تست،انجام تی تست تک نمونه ای برای تک تک گویه های پرسشنامه چه کاری باید انجام بدم؟میشه راهنماییم کنید؟ممنون

  • You must to post comments
0
0

زمانی که بخواین یک سری عوامل موثر بر یک عامل را شناسایی کنید اول با روش ازمون تی تست تک نمونه ای همه عوامل را شناسایی می کنید بعد با روش تحلیل عاملی تاییدی یا روش ahpاولویت بندی نمایید.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.