0
0

سلام خسته نباشید میشه راهنماییم کنید که آموزش اجرای رگرسیون در spss چه گونه است؟

  • You must to post comments
0
0

برای اجرای رگرسیون در spssمراحل زیر را طی کنید
Analyze…….regression…..linear
خروجی رگرسیون شامل سه جدول زیر می باشد:
Model summary
که در آن ضریب تعین و ضریب تعین تعدیل شده بهمراه انحراف استاندارد براورد شده را ارایه می دهد.

Anove
که در آن خطی بودن مدل آزمون می شود
Cofficients
جدول معنی دار بودن ضرایب یا متغیرهای مستقل

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.