0
0

سلام یه سوالی داشتم اگر نمونه ای داشته باشم و تعداد حجم نمونه خیلی کم زیر 10 تا باشد و بخوایم میزان اثرگذاری یک متغیر را بر متغیر دیگر به دست بیاوریم چه کار باید انجام دهیم؟

  • You must to post comments
0
0

از رگرسیون بوت استرپ استفاده کنین که به راحتی در نرم افزار spss و از منوی رگرسیون و با انتخاب bootstrup قابل اجرا می باشد

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.